Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)


Szerződési feltételek

Az sexxxtra-shop.hu internetes webáruház üzletszabályzatát a többször módosított kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései és más, általános érvényű jogszabályok szabályozzák.


1. A fogalom meghatározása

Hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik, a következő kifejezések az alábbiakat jelentik:

 • Eladó vagy szolgáltató - e-mail: info@sexxxtrade.com, telefonszám: 06 70 712 31 83
 • Ügyfél, vásárló vagy vevő - olyan természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi kapcsolatba lépett az eladóval
 • Áruk vagy termékek - az internetes áruház érvényes katalógusában és árlistájában felsorolt termékek
 • Minden kérdésben a vásárló és az eladó között, amely nincs ezek által az ÁKF szabályozva, a Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és további hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
 • A fogyasztói szerződés olyan szerződés, amelyet egy természetes személy üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra azaz a fogyasztó köt egy másik, az üzleti vagy szakmai tevékenysége gyakorlásának keretében eljáró személlyel.
  Vonatkozó jogszabályok: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.


2. Termékek megrendelése és szállítása

Megrendelés a jelen webloldalon keresztül

Ezen a weblapon keresztül történő vásárlás ugyanolyan szabványos, mint a többi internetes áruházban. Az első vásárlás előtt nem szükséges regisztrálni. A termékkatalógusban kategóriák szerint lehet tájékozódni, és azon belül megjeleníthető a termékek előnézete. A termék előnézetére kattintással a termék megjelenik részletesebb leírással. Ha úgy dönt, hogy az adott terméket megvásárolja, egyszerűen kattintson a „kosárba tesz” gombra, amely hozzáadja a terméket a kosarához, amelynek összefoglalója megjelenik az oldal fejlécében. A kosár részletes megjelenítése/összefoglalója lehetővé teszi a kiválasztott termék darabszámának módosítását, vagy akár a törlését.

Fizetési módok

Szabványosan a fizetés utánvétellel történik a termék átvételekor a futártól, vagy az eladó bankszámlaszámára történő utalással, bankkártyával online.

Kézbesítési határidő és a termék kiszállítása

A szokásos kézbesítési határidő 5-10 munkanap.

A maximális kézbesítési határidő a megrendeléstől számított 30 nap, amennyiben a termék nincsen raktáron.


Ha a kiszállításról történt értesítést követő egy héten belül nem kapja meg a terméket, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Postaköltség és csomagolási díj

A csomagolás díját a termék ára tartalmazza. A postaköltséget a vásárló fizeti a megrendelés összegétől függően, az aktuális árlista szerint.


3. Árak

A terméklistát és az eladási árakat a katalógus tartalmazza. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a katalógust és az árakat aktualizálja a termék gyártójának, illetve forgalmazójának árváltoztatása esetén, akitől az eladó az árut beszerzi.

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.


4. Megrendelés törlése

Az eladó jogosult a megrendelést törölni (a távollévők között kötött adásvételi szerződéstől elállni) abban az esetben, ha a vevő érvénytelen / hamis adatokat ad meg. A megrendelés törléséről a vevő e-mailen vagy telefonon keresztül kap értesítést, és abban az esetben, ha a vételárat vagy annak egy részét megfizette, a pénzeszközök az általa megadott bankszámlaszámra 14 napon belül visszautalásra kerülnek.


vevő jogosult a megrendelést törölni (a távollévők között kötött adásvételi szerződéstől elállni) a termék megrendelésétől számított 14 napon belül bármikor, akkor is, ha a terméket még nem vette át.

A megrendelés törlését a vevő írásban vagy elektronikus módon e-mailben is közölheti. A termék visszaküldésének költségét a vevő viseli.

 

A megrendelés törlésére (szerződéstől történő elállásra) használhatja szerződéstől történő elállásra vonatkozó nyomtatványt.


5. A termék visszaküldése

A vevő jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni a termék átvételétől számított 14 munkanapon belül.


A fogyasztó nem mondhat le a szerződéstől: olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. a szexuális segédeszközök, kozmetikai termékek, krémek, masszázsolajok). Az ilyen termékek visszavétele az Eladótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel, vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai, vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.


A visszaküldendő terméket a vevő az eladó alábbi címére köteles küldeni:

Vedd fel velünk a kapcsolatot: info@sexxxtrade.com

A vevő a terméket hagyományos postai úton köteles visszaküldeni. Az utánvétellel feladott csomag nem kerül átvételre. Javasoljuk a küldemény bebiztosítását.

 

Ha a vevő visszaküldi az árut, az eladó a termék visszajuttatásáról szóló értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a megrendelőnek a termékért fizetett teljes összeget és a szállítási díj alapösszegét, beleértve a utánvételt is (azaz a szállításért olyan összeg kerül visszafizetésre, ami megfelel a kézbesítés - beleértve az utánvételt is - legolcsóbb módjának).


A termék visszaküldésének lehető leggyorsabb elintézése érdekében kérjük, hogyaz alábbi leírás szerint járjon el.

6. Reklamáció

A reklamációs rendet a Magyar Köztársaság és az Európai Unió hatályos jogszabályai szabályozzák.

A minőségileg kifogásolható vagy sérült termékre vonatkozó általános reklamáció

Reklamációt csak a sexxxtra-shop.hu oldalon vásárolt, kifizetett termék vonatkozásában lehet benyújtani, és csak a jótállási idő alatt, amely minden termék esetében 2 év. A reklamáció rendezése a hatályos polgári törvénykönyvnek megfelelően történik. Az eladó köteles a reklamációt legkésőbb 30 napon belül elintézni.

A termék természetét és jellegét tekintetve a termék hibáit nem javítjuk. A reklamáció során választhat, hogy a terméket egy az egy arányban kicseréljük, visszatérítjük a kifizetett összeget vagy felár/visszafizetés mellett más termékre cseréljük.


7. Alternatív vitarendezés

 • Az eladó előnybe részesíti a jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését, és ezért, ha a vásárló nem elégedett a reklamáció elintézésével, vagy úgy érzi, hogy megsértette a jogait az eladó, annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, lépjen az eladóval kapcsolatba ezen az e-mail címen keresztül: info@sexxxtrade.com. A vásárló ezen a téren 1997. évi CLV. törvény alapján békéltető testületi eljárását kezdeményezhet.
 • A fogyasztó jogosult panaszt benyújtani az alternatív vitarendezési platform online vitarendezése keretében, amely elérhető online az alábbi linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

8. Jótállási idő

Valamennyi árusított termékre a törvény által előírt 24 hónapos jótállási idő vonatkozik.

A termék kicserélése vagy reklamációja esetén a 24 hónapos jótállási idő a termék átvételétől ismételten elkezdődik.

9. Személyes adatok védelme

A többször módosított személyes adatok védelméről szóló Tt. 122/2013 sz. törvény értelmében a megrendelés elküldésével a vásárló engedélyt ad részünkre, hogy az X-Trade adatkezelőként rögzítse, feldolgozza vagy felhasználja az Ön személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), az itt hivatkozott törvénynek megfelelően.  A személyes adatok megadása önkéntes. Ön bármikor kérheti az Ön által megadott adatok törlését vagy kijavítását. Az Ön adatait 10 évig tartjuk nyilván.


Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy

 • a terméket a megadott címre továbbíthassuk
 • a számlákat és megrendeléseket könyvelési célokból dokumentáljuk
 • időnként hírlevelet küldjük Önnek (bármikor leiratkozhat)


Az eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelő semmilyen személyes adatát és a megrendelőre vonatkozó más információt harmadik félnek nem ad át. Kivételt képez a fuvarozónak szükségszerűen átadandó, megrendelőre vonatkozó személyes adatok, valamint ha a törvény azt megköveteli.


10. Záró rendelkezések

A jelen üzletszabályzatban kifejezetten nem rendezett jogviszonyok és feltételek, valamint a feltételek nem teljesítéséből eredő esetleges viták vonatkozásában a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.


Az eladó és a megrendelő nem felel a jelen feltételekből eredő kötelezettség késedelmes teljesítéséért, ha az ilyen késedelmet a felelősségi körén kívüli körülmény okozta, és az érintett fél jogosult a kötelezettségei teljesítési határidejének észszerű meghosszabbítására.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!